943.490.752 943.492.057
REKALDE BILTEGIA, S.L.
Castellano Euskara

Drainatze Iraunkorreko Hiri-Sistema

-Hiriak eta komunitate iraunkorragoak lortuz hiri-garapena eta natura osatzeko kontzeptu berria.-

 

 

 

          

 

Ezaugarriak
  • Egitura modular, hiru dimentsioko, huts, bertikalki eta horizontalki zulatutako, polipropileno-an egindako eta 4 piezako izandako aldeaka eta zeharkako 4 pieza.
  • Bada euri-uren kudeaketari konbentzionalaren, hidrologikoak, ingurumen eta sozialak alderdiak konbinatzen dituenaren, desberdina den perspektibatik aurre egiteko modua.
  • Bultzatzen du eta euri-uraren hartzea maximizatzen du iragazketa-prozesuengatik.

 

  • Helburuak:

- Hartzea, kudeatzea eta poluzioko librea den baliabide naturala ematea.

- Sistema naturalak babestea: babestea eta uraren zikloa hiri-inguruneetan hobetzea.

Uraren kalitatea babestea.

- Isurtze-bolumenak eta emari ondasunak txikiagotzea: erretentzio-elementuen bitartez eta area iragazgaitzak txikiagotuz urbanizatutako zonetatik datorren emari ondasunak txikiagotzea.

- Saneamendu existenteko sistemaren babesa: txikiagotzerakoan edo saneamendu-sare konbentzionalerako isurketak euri-garaian ez areagotzerakoan.

- Kostuak txikiagotuz balio erantsia areagotzea: ingurunearen balioa handitzen duen aldi berean drainatze-azpiegituretako kostua txikiagotzea.

 

  • Kutxetako muntaketa lanean egiten da.

Erraza-> 2 minutuak

Bikoitza-> 4 minutuak

Hirukoitza-> 8 minutuak

Laukoitza-> 10 minutuak

Bostkoitza-> 13 minutuak

 

 

EZAUGARRI MODULUAK
MODULUA DIMENTSIOAK PISUA
Erraza

408 mm. Zabalera

680 mm. Luzera

450 mm. Altua

Gutxi gorab. 4 Kg
Bikoitza

408 mm. Zabalera

680 mm. Luzera

880 mm. Altua

-

 

INGURUMEN-ONURAK

ATMOSFERA

URA

LURZORUA

- Berotze globala eta atmosferako lokala txikiagotzen dituzte.

- Eguzki-energia hartzen dute, landaredia etaoxigenoa bihurtzen dute.

- Bero-emisioak eta eraikin mugakideetaranzko argia txikiagotzen dituzte.

- Emisio kaltegarriak atmosfera txikiagotzen ditu kontsumo energetikoan txikiagotzerakoan.

- Harrapatzen dute eta Oxigenoko CO2-a eraldatzen dute.

- Estimulatzen du eta zona-existentzia laguntzen du begetatuta eta zuhaiztiak.

- Harrapatzen ditu eta airearen kutsatzaileak agenteak ezkutuan pasatzen ditu.

- Ez dute hautsik sortzen eta beste zona batzuetan sortutakoa harrapatzen dute.

- Zarata-mailak txikiagotzen dituzte.

 

 

 

- Uraren kutsadura saihesten du isurtzeagatik.

- Euri-ura kudeatzen da jatorriko arrazoizko era iraunkorrean (inolako gorpuzkerarik jasan gabe)

- Lurrean mantentzen ditu sistema begetalaren garapen zuzenerako egokiak diren hezetasun-maila batzuk trinkotzea eta lurraren porositate galera txikiagotuz.

- Ura ureztatzerako eta zonen mantenurako berrerabiltzen da begetatuta.

- Zirkuitu itxi-eraikuntza baimentzen du era errazean euri-ureko eta ureztatzeko errekuperaziorako.

- Beroketa atmosferiko osoaren murriztapena.

- Bertute nagusia azalera biziduna ematekoa da.

- Zoladura-mota bat eskaintzen du estetikoa eta ingurumen balio altuarekin.

- Zoladurak begetatuta geldiarazten dute higadura-prozesuak, desertifikazioa eta hiri-ingurunearen desnaturalizazioa.

- Hiri-azpiegitura hazkundearekin eta zuhaitz-garapenarekin bateratzen dute.

 

ONURA EKONOMIKOAK

ERAIKUNTZA

 SUSTATZAILEA

UDALA/

KOMUNITATEA

- Euri-ura dena atxikitzeko gai izaterakoan, 

bilketako eta euriaren ebakuazioko egitura tradizionala egiten dute behargabeko, indusketa-kostuak eta eramatea ezabatuz.

- Lehen mailako iragazki bezala zoladurak jokatzerakoan, ezabatzen du solido erretentzio sistemak (zulo areneroak) izateko beharra.

- Indusketaren beharrak azpi oinarriko berdin edo asfaltozko zoladurakoetatik beherakoak dira.

 

 

- Erabilera eta lurzoruaren eraginkortasuna hobetzen dute, lurraren ustiapena % 100.

- Instalazioaren balio-aniztasuna.

- Kontsumo energetikoak txikiagotzen dituzte.

-Freskura eta instalazioak eskainitako itzala egiten du baina atsegina instalazioko erabiltzaileen igarotzea eta ibilgailuen barnearen gainberotzea saihesten du.

- Ur birziklagarria ematen dute.

- Sustatzailearen irudi publikoa hobetzen dute.

- Beroketa atmosferiko osoaren murriztapena.

- Alboko kaleetako tenperaturaren murriztapena, eraikinak eta aparkaleku-zonak.

-Kontsumo energetikoa txikiagotzen du hoztean.

- Kalitate atmosferikoaren hobekuntza.

- Gastuak txikiagotzen ditu garraioan eta ur-arazketan.

- Txikiagotzen ditu ur-poluzio mailak, airea, lurzorua, zarata.

- Erabilera eta hiri-lurraren kalitatea optimizatzen ditu.